Cennik

Lp. Wyszczególnienie Opłata w PLN (brutto)
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób ącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkoowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób ącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiaów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu pastwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
1.17 tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.18 tramwaj - wagon przegubowy 395,00
1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny 250,00
1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.21 trolejbus - badania elektryczne2) 115,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespoów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie bada technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności dziaania hamulców 20,00
2.2 skuteczności dziaania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności dziaania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świate drogowych i świate mijania 14,00
2.5 poącze ukadu kierowniczego oraz jaowego ruchu koa kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu haasu 20,00
2.8 geometrii kó jednej osi 36,00
2.9 dziaania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek ącznie 20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z bada homologacyjnych):
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób ącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkoowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
3.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób ącznie z kierowcą 327,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
3.7 przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
3.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
3.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
3.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
3.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczestwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany ukad czy zespó pojazdu)4) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczestwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spenia określonych warunków technicznych3) 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostae dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiaów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pastwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00
6.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący lady uszkodze lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego 94,00
7 Sprawdzenie speniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostae czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek waściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 pomiar prawidowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespoami i ukadami bezpieczestwa jazdy5) 255,00
Copyright © 2007-2012 gre.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: strony internetowe - gre.pl